11 Jumadil awal 1444
Beranda » Latest » Artikel » Aqidah » Makna Nama Allah Al-Aziz

Sedikit Bingkisan Ilmu dari Daurah Masyayikh Imam al-Muzani 1 – Ma’had Minhajul Atsar Jember

Ahad, hari ke-2 Dhuha, Pelajaran I’tiqad Aimmati Ahlil Hadits Lil Isma’iliy – Syaikh Munir as-Sa’diy

Petikan Faidah

al-Aziz adalah salah satu Nama Allah yang mulia. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, bisa bermakna Yang Maha Mulia dan Yang Maha Perkasa.

Syaikh Munir hafidzhahullah menjelaskan, bahwa al-Aziz dari sisi bahasa Arab mengandung 3 makna, yaitu:

1. Al-Imtina’ (terhindar)

Artinya, terhindar dari segala kemudaratan (bahaya) maupun aib (kekurangan). Allah Ta’ala tidak akan pernah terjangkau oleh segala mudarat. Tidak ada satu pihak pun yang bisa membahayakan Allah. Allah juga tidak mengalami aib atau kekurangan apapun

2. al-Quwwah (kekuatan)

Dia Allah adalah Yang Maha Kuat, tidak ada satu pun yang bisa membuat-Nya lemah. Kekuatan-Nya di atas segala-galanya.

3. al-Gholabah (mampu mengalahkan)

Jika Dia berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Setiap pihak yang Dia tolong, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dia memiliki kekuasaan yang tak terkalahkan.

Ketiga poin tersebut diintisarikan dari pelajaran bersama Syaikh, dengan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan.

 

Oleh: Abu Utsman Kharisman