4 Jumadil awal 1444
Beranda » Latest » Artikel » Tarikh » Biografi » Sekilas Biografi Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’diy

Sekilas Biografi Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’diy

Nama Beliau

Abu Abdillah Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah bin Nashir bin Hamd Aalu Sa’diy.

Berasal dari kabilah Bani Tamim.

Dilahirkan di Unaizah pada 12 Muharram 1307 H/7 September 1889 M.

Masa Pertumbuhan Beliau

Saat berusia 4 tahun ibu beliau meninggal. Kemudian pada usia 7 tahun, ayah beliau meninggal. Kemudian diasuh oleh ibu tiri beliau (istri ayahnya) dengan penuh kasih sayang, bahkan terlihat seakan-akan ibu tiri lebih mencintai beliau dibandingkan anak-anak kandungnya sendiri. Kemudian ketika sudah berusia muda, beliau tinggal bersama kakak beliau, Hamd dan tumbuh dalam kehidupan yang baik.

Beliau hafal al-Quran sebelum melampaui usia 12 tahun, di bawah asuhan Syaikh Sulaiman ad-Daamigh. Beliau mengisi waktunya dengan sibuk mempelajari ilmu.

Di antara yang dihafal oleh beliau adalah: Umdatul Ahkaam, Daliilut Thoolib, kebanyakan nadzhom Ibnu Abdil Qowiy (sekitar 14 ribu baris berakhiran huruf daal tentang fiqh Hanbaliy), dan mayoritas Nuuniyyah Ibnul Qoyyim.

Saat beliau berusia 23 tahun, mulai mengajar, di samping tetap meneruskan belajar.

Beliau banyak terpengaruh dengan karya-karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah. Hal itu mewarnai karya-karya Syaikh Abdurrahman as-Sa’diy dalam detailnya penjelasan, keindahan ungkapan, semangat mengikuti dalil dan meninggalkan taklid.


Baca Juga:

Sedikit Pengenalan Tentang Dua Ulama Al-Qurthuby

Sekilas Sejarah Perjuangan Ulama Mengembalikan Ajaran Islam pada Ajaran Nabi dan Para Sahabatnya (Bag. ke-1)

Sedikit Biografi Abu Qilabah


Guru-guru beliau

Di antaranya:

 1. Syaikh Ibrahim bin Hamd bin Jaasir, mengambil ilmu hadits.
 2. Syaikh Muhammad bin Abdil Karim asy-Syibl, belajar ilmu fiqh dan nahwu dari beliau.
 3. Syaikh Sulaiman bin Utsman al-Qoodhiy, mempelajari Tauhid, Tafsir, Fiqh dan Ushul-nya. Bermulazamah dengan beliau lebih dari 20 tahun.
 4. Syaikh Ali bin Nashir Abu Waadiy, membaca hadits-hadits dalam Kutubus Sittah dan mendapatkan ijazah periwayatan darinya.
 5. Syaikh Ibrahim bin Sholih bin Isa, mendapatkan ijazah periwayatan-periwayatan hadits.
 6. Syaikh Muhammad al-Amiin Mahmud asy-Syinqithiy, membaca di hadapan beliau tafsir, hadits, mustholah, ilmu bahasa Arab seperti Nahwu, Shorof, dan semisalnya.

Semangat Beliau dalam Mengajar

Beliau menyampaikan pelajaran di waktu-waktu: setelah terbit matahari, waktu Dhuha, sebelum dan setelah sholat Ashar, setelah Maghrib hingga Isya.

Murid-murid Beliau

Di antaranya:

 1. Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin
 2. Syaikh Abdullah bin Abdirrahman al-Bassam (penulis Taisiirul Allam syarh Umdatil Ahkaam dan Taudhiihul Ahkaam syarh Bulughil Maraam).

Akhlak Beliau

Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat baik akhlaknya. Sangat penyayang dan dermawan pada kaum fakir. Zuhud dalam kehidupannya. Sedikit bicara. Beliau berbicara hanya jika memberi faidah. Keluhuran akhlak beliau yang menakjubkan bisa disimak secara detail dalam tulisan anak beliau Muhammad dan cucu beliau Musa’id bin Abdillah as-Sa’diy berjudul “Mawaaqif Ijtimaa’iyyah min Hayaatisy Syaikh al-‘Allaamah Abdurrahman bin Nashir as-Sa’diy”.

Karya-karya Beliau

Di antaranya:

 1. Al-Qoulus Sadiid fii Maqooshidit Tauhiid
 2. Taisiirul Kariimur Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannan
 3. Taisiirul Lathiifil Mannaan fii Khulaashoti Tafsiiril Qur’aan
 4. Bahjatu Quluubil Abraar wa qurrotu ‘uyuunil Akhyaar bi syarhi Jawaami’il Akhbaar
 5. Al-Qowaa’idul Hisaan li Tafsiiril Qur’aan
 6. Al-Mukhtaroot al-Jaliyyah minal Masaailil Fiqhiyyah
 7. Irsyaadu Ulil Bashoo-ir wal Albaab li nailil fiqhi bi aqrobit Thuruq wa aysaril Asbaab
 8. Al-Wasaailul Mufiidah fil Hayaatis Sa’iidah
 9. Manhajus Saalikin wa Taudhiihul Fiqhi fid Diin

Masa Wafatnya

Menjelang akhir hayatnya beliau sakit sehingga harus berobat ke Libanon selama 2 bulan. Sempat pulang kembali beraktifitas. Beliau wafat di usia 69 tahun pada Kamis menjelang Subuh, 23-6 (Jumadits Tsani)-1376 Hijriyah/ 24 Januari 1957 M.

 

?Rujukan: ad-Daliil alaa Manhajis Saalikiin

Disampaikan dalam kajian Fiqh Manhajus Salikin ba’da Maghrib, 19 Jumadil Awwal 1438 H/ 14 Feb 2017 M di Masjid al-Fauzan Sumberlele Kraksaan Probolinggo oleh Abu Utsman Kharisman